Globalleşme Sürecinde Türkiye

 • Title: Globalleşme Sürecinde Türkiye
 • Author: Üzeyir Garih
 • ISBN: 9758243993
 • Page: 337
 • Format: None
 • Globalle me S recinde T rkiye y zy lda lkemiz i in globalle me veya ba ka bir deyimle d nyayla entegre olma uluslararas bir kimlik kazanma abalar h z kazanmakta ve bu deyim ana slogan olarak kullan lmakta Bir yandan b y k ulus
  21 y zy lda lkemiz i in globalle me veya ba ka bir deyimle d nyayla entegre olma, uluslararas bir kimlik kazanma abalar h z kazanmakta ve bu deyim ana slogan olarak kullan lmakta.Bir yandan b y k ulusal firmalar aras nda birle ip g leniyor, di er yandan da e itli uluslara mensup firmalar bir araya gelerek kurumlar uluslararas bir kimlik kazan yor Ulusal pazarlar n21 y zy lda lkemiz i in globalle me veya ba ka bir deyimle d nyayla entegre olma, uluslararas bir kimlik kazanma abalar h z kazanmakta ve bu deyim ana slogan olarak kullan lmakta.Bir yandan b y k ulusal firmalar aras nda birle ip g leniyor, di er yandan da e itli uluslara mensup firmalar bir araya gelerek kurumlar uluslararas bir kimlik kazan yor Ulusal pazarlar n yerini uluslararas pazarlar al yor Fakat bunun yan s ra d nyan n e itli lkelerinde etnik m cadelelere dayanan par alanmalar da g r l yor.Bir paradoksal s re ak p gidiyor Ekonomi ve siyaset alan nda farkl hedeflere bir anlam vermek g le iyor T m bu s re ler i erisinde T rkiyenin rol n anlamak ve anlamland rmak gerekiyor Bu sebeple Globalle me nedir Globalle me T rkiyenin ulusal karlar n zedeler mi Ulusal pazarlar n birle mesinin art ve eksi y nleri nelerdir 2000li y llarda T rkiyenin d nyadaki yeri ne olacak T rkiye, g nden g ne artan nemini uluslararas arenalarda nas l temsil edecek gibi hususlar bu eserde ele al n p z mler retilmeye al lm t r.

  • [PDF] ✓ Free Read ↠ Globalleşme Sürecinde Türkiye : by Üzeyir Garih ✓
   337 Üzeyir Garih
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read ↠ Globalleşme Sürecinde Türkiye : by Üzeyir Garih ✓
   Posted by:Üzeyir Garih
   Published :2019-06-01T04:19:28+00:00

  About Üzeyir Garih


  1. Üzeyir Garih Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Globalleşme Sürecinde Türkiye book, this is one of the most wanted Üzeyir Garih author readers around the world.


  501 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *